ROOMSTYLE

LUX* North Male Atoll 麗世北馬列環礁飯店|凱仕度蜜月首選

star star star star star
 • 飯店位置:North Male Atoll
 • 交通時程:快艇60分鐘 或 水上飛機15分鐘
2019年2月盛大開幕
蜜月禮:水果盤+氣泡酒+雙人30分鐘按摩療程
雙層挑高複合式設計
每間私人泳池別墅百坪以上
 • LUX* North Male Atoll 麗世北馬列環礁飯店|凱仕度蜜月首選
 • LUX* North Male Atoll 麗世北馬列環礁飯店|凱仕度蜜月首選
 • LUX* North Male Atoll 麗世北馬列環礁飯店|凱仕度蜜月首選
 • LUX* North Male Atoll 麗世北馬列環礁
 • LUX* North Male Atoll 麗世北馬列環礁
 • LUX* North Male Atoll 麗世北馬列環礁
 • LUX* North Male Atoll 麗世北馬列環礁
 • LUX* North Male Atoll 麗世北馬列環礁
 • LUX* North Male Atoll 麗世北馬列環礁
 • LUX* North Male Atoll 麗世北馬列環礁
 • LUX* North Male Atoll 麗世北馬列環礁
 • LUX* North Male Atoll 麗世北馬列環礁
 • LUX* North Male Atoll 麗世北馬列環礁
 • LUX* North Male Atoll 麗世北馬列環礁
 • LUX* North Male Atoll 麗世北馬列環礁
 • LUX* North Male Atoll 麗世北馬列環礁
change
Top